TNO-norm: zonlicht, gemeenschap & bezonningsstudie

Published On: 16/03/2023Categories: Samenleving2.1 min readViews: 96
Terug naar Nieuws

De TNO-norm is cruciaal in buurten, omdat het ervoor zorgt dat gebouwen zo worden ontworpen dat de beschikbaarheid van zonlicht wordt geoptimaliseerd. Deze norm evalueert de invloed van naburige gebouwen op de blootstelling aan zonlicht en geeft richtlijnen om gebouwen te creëren die de blootstelling aan zonlicht maximaliseren, waardoor de energie-efficiëntie en de kwaliteit van de binnenomgeving worden verbeterd. Deze duurzame ontwerpbenadering kan het energieverbruik, de uitstoot van broeikasgassen verminderen en de gezondheid en het welzijn van de bewoners van het gebouw verbeteren, wat leidt tot een leefbaardere buurt.

Wat is de TNO-norm?

Een methodologie ontwikkeld door de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) evalueert de beschikbaarheid en kwaliteit van daglicht en zonlicht in en rond gebouwen. Deze methodologie biedt richtlijnen voor het uitvoeren van een bezonningsstudie, die de hoeveelheid en kwaliteit van het zonlicht dat een gebouw en zijn omgeving gedurende een bepaalde periode ontvangen beoordeelt.

Om de hoeveelheid en kwaliteit van zonlicht te meten, definieert deze methodologie verschillende parameters, waaronder de ‘Direct Sunlight Hours (DSH)’, wat het aantal uren per jaar is dat een punt op een gevel of een raam direct zonlicht ontvangt. Ook de ‘Useful Daylight Illuminance (UDI)’ maakt deel uit van deze methodologie. Dit is het minimale niveau van daglicht dat nodig is voor een ruimte om als bruikbaar te worden beschouwd zonder de noodzaak van kunstmatige verlichting.

De TNO-norm in onze buurt toepassen…

De TNO-norm is vooral belangrijk in de context van buurten, omdat het helpt garanderen dat gebouwen in een bepaald gebied zo worden ontworpen dat ze de beschikbaarheid en kwaliteit van zonlicht optimaliseren. Dit concept biedt aanzienlijke voordelen voor zowel individuele gebouwen als de hele buurt.

Bij het ontwerpen van een gebouw in een buurt is het essentieel om rekening te houden met omliggende gebouwen en hun mogelijke invloed op de beschikbaarheid van zonlicht. Bijvoorbeeld, naburige gebouwen die te hoog of te dichtbij zijn, kunnen schaduwen werpen op een gebouw en daarmee de hoeveelheid zonlicht die het ontvangt verminderen. Dit heeft negatieve gevolgen voor de energie-efficiëntie en de kwaliteit van de omgeving van het gebouw.

Waarom is de TNO-norm essentieel voor iedereen?

  1. Beter zonlicht: Zorgt ervoor dat gebouwen meer zonlicht ontvangen, waardoor ze energiezuiniger en comfortabeler worden.
  2. Duurzaam ontwerp: Stimuleert milieuvriendelijke bouwontwerpen die het energieverbruik en de vervuiling kunnen verminderen
  3. Gezonder leven: Meer zonlicht in gebouwen kan het welzijn van mensen die er wonen of werken verbeteren.
  4. Aangenamere buurten: Draagt bij aan het creëren van prettige en duurzame gebieden door rekening te houden met de invloed van bouwontwerpen op zonlicht voor iedereen.

Lees Verder

Gerelateerde berichten

  • Lees meer
  • Lees meer
  • Lees meer